Boshqaruv kompaniyasining xizmatlari

Boshqaruv kompaniyasining xizmatlari

  • Obyektni tanlash va ijara shartnomasini tuzish;
  • Texnik shartlarni berish va muhandislik infratuzilmasi ta’minoti shartnomalarini tuzish;
  • Hudud havfsizligini tashkil etish;
  • O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda loyiha hujjatlarini moslashtirish;
  • Ruxsatnomalarni rasmiylashtirish;
  • Amaldagi davlat qo’llab-quvvatlayotgan dasturlarda rezidentlarning ishtirokini qo’llab-quvvatlash;
  • Loyihalarni amalga oshirish uchun mablag’ yig’ishda yordam berish;
  • Marketingni qo’llab-quvvatlash.